Regulamin

 

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.avocado-store.pl , zwanym dalej „Regulaminem” , pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a. „Sprzedawca” – Avocado z siedzibą w Łodzi , ul. Kolumny 199 93--612 Łódź, REGON 47237048, NIP 728-181-77-58 e-mail: sklep@avocado-store.pl , 
b. „Sklep” - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://avocado-store.pl/ oraz jej podstronach, 
c. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia, 
d. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, 
e. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 
f. „Polityka” - Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem http://avocado-store.pl/polityka-prywatnosci/ 


I. Postanowienia ogólne 
 
§ 2 Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz tworzenia Konta Klienta. 
 
§ 3 Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert. 

§ 4 Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta stanowi naruszenie praw autorskich. 

§ 5 
1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów. 
2. Podane w Sklepie ceny towarów obejmują koszty przesyłki na terenie Polski dla zamówień o minimalnej wartości 300 PLN 

§ 6 Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu. 

§ 7 Koszty wysyłki na terenie Polski ponosi Sklep zgodnie z § 5 pkt2. Koszty wysyłki towarów do innych państw ponosi Klient.  

§ 8 
1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie            adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. 
2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania: sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta, procesu składania zamówienia i prawidłowego działania strony www oraz do celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 9 - § 12 Polityki prywatności. 

 
II. Założenie Konta w Sklepie 
 
§ 9 
1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć przycisk w kształcie postaci znajdujący się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep, wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji (rejestracja Klienta przez e-mail) lub zalogować się do swojego konta w serwisie społecznościowym Facebook klikając w przycisk „Zarejestruj się Facebookiem” (rejestracja Klienta przez Facebook). Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w             Sklepie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki.
 2. W formularzu należy podać: adres e-mail, hasło. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie. 
3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym. 
4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu przycisku “Rejestruj”, do osoby/Klienta na podany adres e-mail zostaje automatycznie wygenerowana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Do wiadomości dołączane są także Regulamin oraz Polityka.
5. Kliknięcie przez osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny w link aktywacyjny jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. 
6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ust. 7 niniejszego paragrafu. Postanowienia § 25 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 
7. Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia

§ 10 Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.  

§ 11 Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, w tym dodania innego adresu do doręczeń zamówień niż adres wskazany w formularzu, o którym mowa w § 9 ust. 2 powyżej, składania zamówień, podglądu historii ostatnich zamówień , zwrotów i innych usług dostępnych w Sklepie oraz uzyskania kuponów rabatowych. 
 

III. Złożenie i przyjęcie zamówienia 

§ 12 
1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia. 
2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Czas realizacji zamówienia okularów ze szkłami standardowymi wynosi max. 7 dni roboczych, dla okularów z pozostałymi rodzajami szkieł  wynosi  max.  14 dni roboczych
4.. Od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 Sklep oferuje mailowe lub telefoniczne wsparcie przy składaniu zamówień. W celu skorzystania z pomocy należy wysłać wiadomość mailową z opisem problemu na następujący adres e-mail: sklep@avocado-store.pl lub zadzwonić pod następujący numer telefonu 575 293 666. 

§ 13 
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez wybranie ich wzoru (modelu) i kliknięcie odpowiedniego  przycisku :
- Dodaj do koszyka”, dotyczy zamówienia okularów przeciwsłonecznych i kart podarunkowych
-"Dodaj do koszyka" - dotyczy zamówienia opraw okularowych wraz ze spersonalizowanymi szkłami korekcyjnymi lub samych opraw okularowych
- "Wybierz do przymierzenia"- dotyczy zamówienia opraw okularowych w celu przymiarki
2. Do każdych zamawianych okularów Klient ma możliwość dokonania wyboru jednego z rodzajów soczewek jakie znajdują się w asortymencie Sklepu. Przy każdym z rodzajów soczewek wskazany jest ich koszt. W asortymencie Sklepu dostępne są następujące rodzaje soczewek: 
a. soczewki korekcyjne standard
b. soczewki korekcyjne premium light
c.soczewki korekcyjne premium blue
d.soczewki korekcyjne premium blue-light
e.soczewki korekcyjne przeciwsłoneczne solano 
f.soczewki korekcyjne przeciwsłoneczne solano light
g.soczewki korekcyjne antifog
h.soczewki korekcyjne workspace
i.soczewki korekcyjne drive
j. soczewki korekcyjne Relax i Relax Blue
Składając zamówienie na okulary korekcyjne Klient wybiera: 
a. oprawy okularowe
b. szkła korekcyjne 
Po dokonaniu wyboru szkieł, w celu kontynuacji złożenia zamówienia, Klient powinien wypełnić formularz „Recepta” i kliknąć przycisk "Dodaj do koszyka”
 4. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów
 5. Po weryfikacji koszyka należy kliknąć przycisk wybrać sposób płatności  i klknąć przycisk „Realizuj zamówienie” . Jeżeli Klient nie posiada Konta, to na tym etapie może je założyć lub skorzystać z opcji „Zakupy bez rejestracji", podając adres e-mail i dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki. Jeżeli Klient posiada Konto, powinien się na nie zalogować. 
6 . Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości, cen, specyfikacją okularów dokonaną przez Klienta, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail           z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta.
Akceptacja zamówienia jest naszą decyzją. Ponieważ chcemy upewnić się, że wybrany przez Klienta produkt jest dostępny, nie będziemy akceptować zamówienia do momentu, aż przygotujemy produkt do wysyłki. W większości przypadków będzie to w ciągu dwudziestu czterech godzin w odniesieniu do produktów, które znajdują się w magazynie. Jeżeli w momencie przygotowywania zamówienia w magazynie okaże się, że wybrany przez Klienta produkt jest już niedostępny lub jego realizacja nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od nas lub w sytuacji nieprawidłowego wykorzystania kodu rabatowego poinformujemy go o odmowie realizacji z zamówienia. W momencie wysłania przez nas i otrzymania przez Klienta potwierdzenia wysyłki, dochodzi do zawarcia między nami a Klientem umowy  kupna-sprzedaży.

7. Klient po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu  dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku odmowy przyjęcia oferty Klienta, płatność dokonana z góry jest w całości mu zwracana. 
8. W celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia, w szczególności w celu wyjaśnienia           ewentualnych wątpliwości dotyczących podanych parametrów soczewek, Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo. 


IV. Dostawa i płatności  

§ 14 
1. Płatność odbywa się drogą elektroniczną. Dostępne są następujące sposoby płatności: Dotpay oraz tradycyjny przelew bankowy. Dostawa następuje przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta.   
2. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku. 
3. O przewidywanym terminie doręczenia zamówionych towarów oraz statusie zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta w osobnej wiadomości e-mail. 

§ 15  Koszty dostawy na terenie Polski ponosi Sprzedawca dla zamówień o wartości równiej lub wyższej 300 PLN 

§ 16 
1. Dokumentem sprzedaży, w przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, jest imienna faktura VAT, wystawiona na dane nabywcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym. 
2. Dokonując zakupu i akceptując regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail. 
3. W przypadku, gdy faktura ma zostać wystawiona na osobę prawną, Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura: pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP.  

§ 17  Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody będącego podstawą ewentualnych reklamacji


 V. Zwroty i reklamacje 
 
§ 18. 
1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. 
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien zwrócić towar Sprzedawcy wraz z oświadczeniem złożonym na piśmie (formularz zwrotu).
3. Klient powinien skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, to jest w szczególności umów, których przedmiotem był zakup: a. szkieł korekcyjnych wykonanych na indywidualne zlecenie Klienta b. zakupu oprawek wraz ze szkłami korekcyjnymi, o których mowa w ust. 5 lit. a. powyżej. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności tylko i wyłącznie za pomocą przelewu bankowego. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem. 
6. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. W przeciwnym przypadku zostanie obciążony pełną kwotą produktu. 
7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

§19
1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad. 
2. Reklamacje można składać pisemnie wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: sklep@avocado-store.pl  
3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) , opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji
4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym 

VI. Badania wzroku w showroomach Avocado

1. Badanie dostępne jest dla pacjentów Showroomów Avocado dla osób powyżej 18. roku życia.
2. Badanie jest bezpłatne dla pacjentów przy zakupie opraw w showroomie Avocado lub przy złożeniu i opłaceniu zamówienia w sklepie internetowym www.avocado-store.pl, które wymaga dosłania recepty.
3. Badania nie można wykonać nie dokonując zakupu w showroomie Avocado.
4. Wynik badania stanowi element zakupu oprawy ze szkłami korekcyjnymi i nie jest wydawany oddzielnie. 
5. Możliwym jest, że ze względu na stan wzroku badanego badanie może zakończyć się skierowaniem do specjalisty (np. lekarza okulisty), bez określenia korekcji wad wzroku lub może zdażyć się konieczność ponowienia wizyty np. ze względu na zmęczenie pacjenta.
6. Dla zwiększenia efektywności badania, zaleca się, aby pacjent posiadał przy sobie ostatnio używane okulary lub receptę z poprzedniego badania.
7. Podczas badanie nie podajemy kropli rozszerzających źrenice
8. Czas trwania Badania to ok. 45 minut.
9. Rezerwacja terminu badania dostępna jest poprzez kontakt telefoniczny: Łódź tel. 790238888, Tomaszów Mazowiecki tel. 724353887 lub poprzez serwis Asysto pod tym adresem.
10. Klient ma prawo do odwołania lub zmiany terminu Badania bez żadnych konsekwencji. 
11. Do prawidłowej rezerwacji terminu Badania konieczne jest podanie następujących danych: (i) imię i nazwisko osoby badanej; (ii) adres e-mail do kontaktu; (iii) numer telefonu komórkowego do kontaktu. Podane przez pacjenta numer telefonu i adres mailowy będą wykorzystywane przez Avocado wyłącznie w celu rezerwacji terminu pacjenta, w tym przesyłania potwierdzenia rezerwacji terminu badania, czy też przypomnienia o jego terminie


VII. Czas trwania umowy o założenie Konta 

§ 20. Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

§ 21 
1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 e-mailem na adres sklep@avocado-store.pl. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:
a. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,
b. podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów, informacji o charakterze bezprawnym. W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia. 


VIII. Zmiany regulaminu 

§ 22 
1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w  postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących   przyczyn:
a. wprowadzenia bądź anulowania przez Sprzedawcę usług i towarów związanych ze   Sklepem, 
b. zmian sposobów oraz kosztów dostawy lub płatności,
c. modyfikacji ścieżki zakupowej, 
d. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień 
e. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień  Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca poinformuje o zmianie Regulaminie  na stronie sklepu.
3. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie konta . Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu. 
4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu. 


IX. Postanowienia końcowe 

§ 23 W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści  o charakterze bezprawnym. 

§ 24 Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma  internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy  konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych. 

§ 25 Regulamin jest dostępny na stronie https://www.avocado-store.pl/cms/regulamin

§ 26 Akceptując regulamin klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz ich korekt drogą mailową.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium